ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 199/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΕ Δ. ΒΟΡ. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Θέμα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 199/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΕ Δ. ΒΟΡ. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Ημ/νια: 16/11/2012
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΑΔΑ: Β4ΣΚΟΡ1Φ-1Ν6
Keywords
Τυχαία Θέματα