ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Ημ/νια: 20/11/2012
Φορέας: Δήμος Ήλιδας
ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΡΘ-036
Keywords
Τυχαία Θέματα