ΕΗΔ ΘΕΜΑ 22ον: Έγκριση προκήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Ενιαίου μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας «ΦΑΡΜΑΚΩΝ» για το Νοσοκομείο μας και το Διασυνδεόμενο νοσοκομείο Νοσημάτων ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΠΥΥ 2011-πιστώσεις 2011 και 2012

Θέμα: ΕΗΔ ΘΕΜΑ 22ον: Έγκριση προκήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Ενιαίου μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας «ΦΑΡΜΑΚΩΝ» για το Νοσοκομείο μας και το Διασυνδεόμενο νοσοκομείο Νοσημάτων ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΠΥΥ 2011-πιστώσεις 2011 και 2012
Ημ/νια: 02/10/2012
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
ΑΔΑ: Β4ΣΚ46906Λ-Μ7Χ
Keywords
Τυχαία Θέματα