Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» που εκτελέσθηκε από τον Δήμο Καρύστου

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» που εκτελέσθηκε από τον Δήμο Καρύστου
Ημ/νια: 20/11/2012
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΑΔΑ: Β4ΣΚΟΡ10-ΓΘΟ
Keywords
Τυχαία Θέματα