ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ημ/νια: 02/11/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β4ΣΚΓ-Γ4Γ
Keywords
Τυχαία Θέματα