ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.21ης/13-11-2012(θ.23) ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BECTON DICKINSON HELLAS ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.21ης/13-11-2012(θ.23) ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BECTON DICKINSON HELLAS ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ.
Ημ/νια: 13/11/2012
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
ΑΔΑ: Β4ΣΚ4690ΩΔ-9ΧΔ
Keywords
Τυχαία Θέματα