Οι κατηγορίες των ασφαλισμένων που θίγονται από τα νέα όρια συνταξιοδότησης

Περισσότεροι από 100.000 ασφαλισμένο ι θα περιμένουν ακόμη και 5 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν λόγω της αύξησης από 1-1-2013 του γενικού ορίου συνταξιοδότησης κατά δύο έτη (από τα 65 στα 67). Στην ουσία επισπεύδεται η υλοποίηση μιας σειράς ασφαλιστικών διατάξεων που αφορούν την αύξηση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης, ενώ αυξάνεται και η ηλικία συνταξιοδότησης στα 67. Η αύξηση στην ηλικία συνταξιοδότησης την επόμενη χρονιά αρχίζει από τα 2 έτη και σε συγκεκριμένες κατηγορίες, κυρίως σε γυναίκες με ανήλικα, φτάνει τα 5 χρόνια. Ειδικότερα με το νέο Μνημόνιο
προβλέπονται: - Η αύξηση από 1-1-2013 του γενικού ορίου συνταξιοδότη- σης κατά δύο έτη (από τα 65 στα 67) και η αντίστοιχη αύξηση των ενδιάμεσων ορίων. - Η άμεση ισχύς από 1ης Ιανουαρίου του 2013 των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (όρια ηλικίας - έτη ασφάλισης), οι οποίες προβλεπόταν να διαμορφωθούν σταδιακά την 1η Ιανουαρίου 2015. Με τον τρόπο αυτόν από το 2013 οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης διαμορφώνονται για όλους είτε στα 62 έτη ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης είτε με 15 έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας τους. Στο ΙΚΑ οι νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι οι εξής: - Για τις μητέρες ανηλίκων από 1.1.2013 αυξάνονται τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη μητέρα που το 2012 συμπληρώνει τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και έχει ανήλικο παιδί συνταξιοδοτείται οποτεδήποτε με πλήρη σύνταξη στο 60ό ή στο 55ο έτος με μειωμένη σύνταξη. Ασφαλισμένη που συμπληρώνει από 1.1.2013 και εφεξής τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και έχει συγχρόνως ανήλικο παιδί συνταξιοδοτείται με πλήρη σύνταξη στο 67ο ή με μειωμένη στο 62ο έτος. - Για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά αυξάνεται σταδιακά αρχής γενομένης από 1.1.2013 το όριο ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 7.500 ημέρες εργασίας στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Το όριο αυξάνεται από το 60ό και 9 μήνες το 2013 για πλήρη σύνταξη στο 62ο και από το 58ο και 9 μήνες στο 60ό για μειωμένη. - Για τις ασφαλισμένες που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφά- λισης, το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη αυξάνεται στο 67ο έτος από 1.1.2013 και για μειωμένη αντίστοιχα στο 62ο. - Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται λόγω 35ετίας ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2013 αναπροσαρμόζεται στα 12.000 ημερομίσθια και το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στο 62ο έτος. Σε κάθε περίπτωση το δι- καίωμα για σύνταξη μέχρι το τέλος του 2012 κατοχυρώνεται με τον χρόνο ασφάλισης που απαιτείται όταν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης. - Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με 10.000 ημέρες ασφάλισης αυξάνεται στο 62ο το όριο ηλικίας για άντρες και γυναίκες. Ειδικά για τις γυναίκες αυξάνεται στις 12.000 ημέρες ασφάλισης ο συντάξι- μος χρόνος που απαιτείται για τη λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης Στο Δημόσιο τα μεγάλα θύματα θα είναι οι γονείς ανήλικων τέκνων, καθώς μπαίνει τέλος στο ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης και το όριο ηλικία
Keywords
Τυχαία Θέματα