ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΠΟ 13-12-2012 ΕΩΣ 17-12-2012 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΠΟ 13-12-2012 ΕΩΣ 17-12-2012 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ημ/νια: 20/11/2012
Φορέας: Περιφέρεια Αττικής
ΑΔΑ: Β4ΣΚ7Λ7-ΥΨ4
Keywords
Τυχαία Θέματα