Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης προμήθειας ορθοπεδικών υλικών για ασθενείς

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης προμήθειας ορθοπεδικών υλικών για ασθενείς
Ημ/νια: 16/11/2012
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 'ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ'
ΑΔΑ: Β4ΣΚ4690ΒΖ-5ΔΤ
Keywords
Τυχαία Θέματα