ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 46/2012 Αριθμός Απόφασης 1632 7o Θέμα ημερήσιας διάταξης Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, στις 18 Δεκεμβρίου 2012, όπου θα συζητηθεί η αίτηση της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΥΚΟΡΤΑΣ Ε.Ε.». ΠΕ Αρκαδίας

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 46/2012Αριθμός Απόφασης 16327o Θέμα ημερήσιας διάταξηςΟρισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, στις 18 Δεκεμβρίου 2012, όπου θα συζητηθεί η αίτηση της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΥΚΟΡΤΑΣ Ε.Ε.». ΠΕ Αρκαδίας
Ημ/νια: 19/11/2012
Φορέας: Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΑΔΑ: Β4ΣΚ7Λ1-ΤΡΧ
Keywords
Τυχαία Θέματα