Υποβολή δικαιολογητικών δαπάνης συνολικού ποσού τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (356,70€) του Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013»

Θέμα: Υποβολή δικαιολογητικών δαπάνης συνολικού ποσού τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (356,70€) του Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013»
Ημ/νια: 02/11/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β4ΣΚΓ-9ΡΧ
Keywords
Τυχαία Θέματα