ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 813,60€ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 1311 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 813,60€ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 1311 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 12/11/2012
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ'
ΑΔΑ: Β4ΣΚ4690Ω5-8ΔΜ
Keywords
Τυχαία Θέματα