ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΦ 15-210 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΦ 15-210 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ημ/νια: 14/11/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΣΚΗ-ΚΦ2
Keywords
Τυχαία Θέματα