ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Χ.Ε 53(ΑΦ200-1)ΤΟΥ Κ.Υ.ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Χ.Ε 53(ΑΦ200-1)ΤΟΥ Κ.Υ.ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Ημ/νια: 15/11/2012
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΣΚ46904Α-ΓΨ6
Keywords
Τυχαία Θέματα