Έγκριση διενέργειας διαδικασιών για τη προμήθεια σε είδη τροφίμων (Παντοπωλείου- οπωροπωλείου-κρεοπωλείου - αρτοποιείου-ζαχαροπλαστικής-κατεψυγμένων ειδών) ποσού 45.000,00€ για τη σίτιση των παιδικών σταθμών του Δήμου έτους 2013. Σε βάρος του κωδικού 15-6481 αρχικής πίστωσης 45.000,00€.

Θέμα: Έγκριση διενέργειας διαδικασιών για τη προμήθεια σε είδη τροφίμων (Παντοπωλείου- οπωροπωλείου-κρεοπωλείου - αρτοποιείου-ζαχαροπλαστικής-κατεψυγμένων ειδών) ποσού 45.000,00€ για τη σίτιση των παιδικών σταθμών του Δήμου έτους 2013. Σε βάρος του κωδικού 15-6481 αρχικής πίστωσης 45.000,00€.
Ημ/νια: 27/12/2012
Φορέας: Δήμος Περάματος
ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΔ-ΧΕ0
Keywords
Τυχαία Θέματα