Τροποποίηση της αριθ. 2884/Γ5-442/28.3.2012 απόφασης με θέμα: "Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για το έτος 2012".

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 2884/Γ5-442/28.3.2012 απόφασης με θέμα: "Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για το έτος 2012".
Ημ/νια: 20/12/2012
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
ΑΔΑ: Β4ΜΦ6ΣΙ-Ε3Γ
Keywords
Τυχαία Θέματα