Ορισμός Επιτροπών βάσει του ΠΔ 28/1980, για το έτος 2013.

Θέμα: Ορισμός Επιτροπών βάσει του ΠΔ 28/1980, για το έτος 2013.
Ημ/νια: 27/12/2012
Φορέας: Δήμος Νέας Ιωνίας
ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΚΥ-ΝΤΣ
Keywords
Τυχαία Θέματα