Δαπάνη για ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ JCB ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΣ Αρ.Τιμ.(115-19/09/2012)

Θέμα: Δαπάνη για ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ JCB ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΣ Αρ.Τιμ.(115-19/09/2012)
Ημ/νια: 27/12/2012
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΔΑ: Β4ΜΦΟΕΤΡ-Ζ2Ο
Keywords
Τυχαία Θέματα