ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ5.1 ΤΟΥ Ν.4093/2012 ( ΦΕΚ 222/ Τ.Α ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ5.1 ΤΟΥ Ν.4093/2012 ( ΦΕΚ 222/ Τ.Α ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημ/νια: 20/12/2012
Φορέας: Δήμος Τεμπών
ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΗ7-Ζ0Ρ
Keywords
Τυχαία Θέματα