ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 24/12/2012
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΔΑ: Β4ΜΦ4690ΒΤ-ΚΛΜ
Keywords
Τυχαία Θέματα