Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 353-2012 με θέμα "Διάθεση πίστωσης για την 1η εντολή πληρωμής του έργου «Τοιχείο οικισμού Ζωοδόχου Πηγής» ποσού 11.300,24 € με ΦΠΑ"

Θέμα: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 353-2012 με θέμα "Διάθεση πίστωσης για την 1η εντολή πληρωμής του έργου «Τοιχείο οικισμού Ζωοδόχου Πηγής» ποσού 11.300,24 € με ΦΠΑ"
Ημ/νια: 28/12/2012
Φορέας: Δήμος Καρύστου
ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΕΦ-Θ0Π
Keywords
Τυχαία Θέματα