«Διαγραφή του ΑΧΚ 8 ΧΚ 16/2012 ποσού 27.337,23€ για Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού του Έτους 2011 για την Εταιρεία SARMED ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Α.Ε.»

Θέμα: «Διαγραφή του ΑΧΚ 8 ΧΚ 16/2012 ποσού 27.337,23€ για Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού του Έτους 2011 για την Εταιρεία SARMED ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Α.Ε.»
Ημ/νια: 18/12/2012
Φορέας: Δήμος Ασπροπύργου
ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΨΝ-ΥΦ6
Keywords
Τυχαία Θέματα