Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού για την ανάθεση των έργων: α) «Ολοκληρωμένο Σύστημα του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των φορέων Υγείας με στόχο τη διαχείριση περιστατικών εκτάκτου ανάγκης και κρίσεων υγειονομικής φύσεως» (Αριθμ. Δ/ξης 11/2012) β) Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ,αναδιοργάνωση και βελ

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού για την ανάθεση των έργων: α) «Ολοκληρωμένο Σύστημα του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των φορέων Υγείας με στόχο τη διαχείριση περιστατικών εκτάκτου ανάγκης και κρίσεων υγειονομικής φύσεως» (Αριθμ. Δ/ξης 11/2012) β) Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ,αναδιοργάνωση και βελτίωση της Λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) (Αριθμ. Δ/ξης 8/2012)
Ημ/νια: 24/12/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΔΑ: Β4ΜΦΘ-67Γ
Keywords
Τυχαία Θέματα