Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών στην ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙΧΑ του ΙΩΑΝΝΗ

Θέμα: Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών στην ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙΧΑ του ΙΩΑΝΝΗ
Ημ/νια: 27/12/2012
Φορέας: Δήμος Νέας Ιωνίας
ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΚΥ-ΝΝΠ
Keywords
Τυχαία Θέματα