ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 2013 ΠΕΚΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΓΑΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΓΑΠ ΣΠΑΡΤΗΣ.

Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 2013 ΠΕΚΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΓΑΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΓΑΠ ΣΠΑΡΤΗΣ.
Ημ/νια: 28/12/2012
Φορέας: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω
ΑΔΑ: Β4ΜΦΟΡΡΖ-Χ7Φ
Keywords
Τυχαία Θέματα