ΘΕΜΑ: 9η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έργου : 2010ΕΠ00680001 της ΣΑΕΠ 006/8 «ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ» ΥΠΟΕΡΓΟ:1 Εργολαβίας : «ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ» του Αναδόχου «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ» Ποσού : 100.000,00 EURO.

Θέμα: ΘΕΜΑ: 9η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έργου : 2010ΕΠ00680001 της ΣΑΕΠ 006/8«ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ»ΥΠΟΕΡΓΟ:1 Εργολαβίας : «ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ» του Αναδόχου «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ»Ποσού : 100.000,00 EURO.
Ημ/νια: 27/12/2012
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Β4ΜΦΘΟΧ-ΜΒΛ
Keywords
Τυχαία Θέματα