ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
Ημ/νια: 28/12/2012
Φορέας: Δήμος Ορεστιάδας
ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΒ-ΘΥΔ
Keywords
Τυχαία Θέματα