Ψήφιση πίστωσης για αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (σχετική η 270/2012 απόφαση Δ.Σ.)

Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (σχετική η 270/2012 απόφαση Δ.Σ.)
Ημ/νια: 09/11/2012
Φορέας: Δήμος Αποκορώνου
ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΨΤ-7Φ0
Keywords
Τυχαία Θέματα