Έγκρισης ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου : Ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών και οργάνωση χώρου δασικής αναψυχής στη θέση Πυργί-Ντα Βρύση των δημοτικών δασών του Δήμου Θάσου .

Θέμα: Έγκρισης ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου : Ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών και οργάνωση χώρου δασικής αναψυχής στη θέση Πυργί-Ντα Βρύση των δημοτικών δασών του Δήμου Θάσου .
Ημ/νια: 14/11/2012
Φορέας: Δήμος Θάσου
ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΡΔ-ΓΑΛ
Keywords
Τυχαία Θέματα