Μεταβίβαση μικροσυγκοινωνίας (άγονης γραμμής) νήσου Αστυπάλαιας

Θέμα: Μεταβίβαση μικροσυγκοινωνίας (άγονης γραμμής) νήσου Αστυπάλαιας
Ημ/νια: 15/11/2012
Φορέας: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΑΔΑ: Β4ΣΚ7ΛΞ-3ΤΕ
Keywords
Τυχαία Θέματα