Ορισμός του Δήμου Ρόδου ως Υπολόγου Διαχειριστή Πράξης «Βρεφονηπιακός – Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Αφάντου Ρόδου» ενταγμένης στο ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και στην ΣΑΕΠ 067/8.

Θέμα: Ορισμός του Δήμου Ρόδου ως Υπολόγου Διαχειριστή Πράξης «Βρεφονηπιακός – Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Αφάντου Ρόδου» ενταγμένης στο ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και στην ΣΑΕΠ 067/8.
Ημ/νια: 19/11/2012
Φορέας: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΑΔΑ: Β4ΣΚ7ΛΞ-0ΦΞ
Keywords
Τυχαία Θέματα