Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής τιμολογίου προμήθειας χαρτιού Δ.Λυρίδη-Δ.Δαμιανάκου Ο.Ε.ποσού 623,61 Ευρώ.

Θέμα: Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής τιμολογίου προμήθειας χαρτιού Δ.Λυρίδη-Δ.Δαμιανάκου Ο.Ε.ποσού 623,61 Ευρώ.
Ημ/νια: 19/11/2012
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΑΔΑ: Β4ΣΚΟΡ1Υ-9Χ1
Keywords
Τυχαία Θέματα