ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
Ημ/νια: 20/12/2012
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΑΔΑ: ΒΕΦΘΟΡ1Θ-ΝΑΡ
Keywords
Τυχαία Θέματα