Απόφαση ανάληψης 287/2012

Θέμα: Απόφαση ανάληψης 287/2012
Ημ/νια: 10/12/2012
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΔΑ: ΒΕΦΘ4690ΩΙ-Φ9Ρ
Keywords
Τυχαία Θέματα