Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης 1.100 λίτρων.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης 1.100 λίτρων.
Ημ/νια: 13/12/2012
Φορέας: Δήμος Καλαμάτας
ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΕΕ-ΓΒΜ
Keywords
Τυχαία Θέματα