Περίληψη Διακήρυξης Κατασκευή νέων φρεατίων υδροσυλλογής και παροχών ομβρίων του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών.

Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης Κατασκευή νέων φρεατίων υδροσυλλογής και παροχών ομβρίων του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών.
Ημ/νια: 22/11/2012
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (ΔΕΥΑΣ)
ΑΔΑ: ΒΕΦΘΟΡΣΜ-ΚΧΒ
Keywords
Τυχαία Θέματα