Έγκριση δαπάνης για την μίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες του Ε.Α.Π.

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την μίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες του Ε.Α.Π.
Ημ/νια: 03/01/2013
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΔΑ: ΒΕΦΘ46ΨΖΣΘ-ΑΡΑ
Keywords
Τυχαία Θέματα