ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΡΔΗ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΡΔΗ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
Ημ/νια: 20/12/2012
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΑΔΑ: ΒΕΦΘΟΡ1Θ-ΕΣΣ
Keywords
Τυχαία Θέματα