Α ν ά κ λ η σ η δέσµευσης πίστωσης ύψους 1.150,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του K.A.E. 02.01.0899.001 του οικονοµικού έτους 2012 για ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ,σύµφωνα µε το άρθρ. 5 του Π.?.113/2010, που αφορά τη µη εκτέλεση εν όλω ή εν µέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονοµικού έτους.

Θέμα: Α ν ά κ λ η σ η δέσµευσης πίστωσης ύψους 1.150,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του K.A.E. 02.01.0899.001 του οικονοµικού έτους 2012 για ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ,σύµφωνα µε το άρθρ. 5 του Π.?.113/2010, που αφορά τη µη εκτέλεση εν όλω ή εν µέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονοµικού έτους.
Ημ/νια: 24/12/2012
Φορέας: ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΒΕΦΘ4ΝΒ-2ΘΦ
Keywords
Τυχαία Θέματα