Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης (εναλλακτικές διαδρομές του Αστικού ΚΤΕΛ), σύμφωνα με την αριθ.116/2012 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης (εναλλακτικές διαδρομές του Αστικού ΚΤΕΛ), σύμφωνα με την αριθ.116/2012 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ημ/νια: 04/01/2013
Φορέας: Δήμος Κατερίνης
ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΕΤ-81Ρ
Keywords
Τυχαία Θέματα