ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/01/2013

Θέμα: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/01/2013
Ημ/νια: 31/12/2012
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
ΑΔΑ: ΒΕΦΘ4690ΩΔ-5Φ7
Keywords
Τυχαία Θέματα