Απόφαση ανάληψης 282/2012

Θέμα: Απόφαση ανάληψης 282/2012
Ημ/νια: 03/12/2012
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΔΑ: ΒΕΦΘ4690ΩΙ-8ΛΗ
Keywords
Τυχαία Θέματα