ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ.

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ.
Ημ/νια: 03/01/2013
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: ΒΕΦΘ4690Ω3-9ΛΤ
Keywords
Τυχαία Θέματα