ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Θέμα: ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Ημ/νια: 20/11/2012
Φορέας: ΟΡΓΑΝ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
ΑΔΑ: Β4ΣΚ4691Ω2-1ΓΑ
Keywords
Τυχαία Θέματα