ΕΟΜΜΕΧ: Δημιουργία βάσης δεδομένων καινοτομίας

Την δημιουργία Βάσης Δεδομένων Καινοτομίας με την επωνυμία "GENESIS" αποφάσισαν οι χώρες-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), σύμφωνα με σχετικό ψήφισμα, που υιοθετήθηκε στη Σύνοδο της Ομάδας Εργασίας για τις ΜΜΕ του Οργανισμού, οι εργασίες της οποίας διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας με συντονιστή τον πρόεδρο του ΕΟΜΜΕΧ
κ. Γ. Σουφλιά. Η πρόταση για την κατασκευή και λειτουργία Τράπεζας Δεδομένων Καινοτομίας (BSEC Innovation Data Bank) απετέλεσε εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΕΟΜΜΕΧ, την οποία απεδέχθησαν οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών του ΟΣΕΠ και ήδη έχει ξεκινήσει η συλλογή στοιχείων από τις χώρες-μέλη, ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδίου.Η Τράπεζα Δεδομένων Καινοτομίας θα προωθήσει την διασύνδεση καινοτόμων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, Ινστιτούτων, Ερευνητικών Κέντρων και Φορέων που
Keywords
Τυχαία Θέματα