ΙΟΒΕ: Επείγουν πρόσθετα μέτρα στο σκέλος των δαπανών

Το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης θα υπερβεί το 5% το 2009, αν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα προειδοποιεί και το ΙΟΒΕ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τα φορολογικά μέτρα, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση, δεν φαίνονται επαρκή για να περιορίσουν το έλλειμμα, όπως επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις δαπάνες.Συγκεκριμένα το ΙΟΒΕ εκφράζει δε την εκτίμηση, όπως άλλωστε έχουν διατυπώσει και διεθνείς φορείς, όπως
το ΔΝΤ, και η Κομισιόν, ότι για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα θα πρέπει να είναι μόνιμου χαρακτήρα, να εντάσσονται σ' ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και κυρίως να μεταθέτουν την έμφαση από την πλευρά των εσόδων στην πλευρά των δαπανών. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρωθεί, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, με τη λήψη μέτρων διαρθρωτικού χαρακτήρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει επίσης να στηριχτεί στην προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσου
Keywords
Τυχαία Θέματα