ΣΕΛΜΑΝ: Ζημιές και πτώση τζίρου στο τρίμηνο

Μειωμένο τζίρο και ζημιές παρουσίασε η ΣΕΛΜΑΝ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009. Ειδικότερα, ο όμιλος κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 εμφάνισε ζημιές προ φόρων ύψους 5,3 εκατ. ευρώ, έναντι 2,6 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου τριμήνου του 2008. Μείωση 46,35% σημείωσε και ο κύκλος εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 20,1 εκατ. ευρώ, έναντι 37,4 εκατ.ευρώ.Το μικτό κέρδος του ομίλου ανέρχεται σε 1 εκατ.ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό του μικτού κέρδους ανέρχεται σε 4,7% έναντι 14,4%. Το EBITDA ανέρχεται σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ.Όσον αφορά τη μητρική εταιρία, μείωσε τον κύκλο εργασιών της σε 16,5 εκατ. ευρώ από 31,7 εκατ. ευρώ (μείωση 47,9%) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ το EBITDA ανέρχεται σε -2,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα