ΠΟΛ 1061: Διευκρινίσεις για τις εξαιρέσεις στην κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών

Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις στην κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, παρέχει το ΥΠΟΙΟ με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1061.Εδικότερα, όπως διευκρινίζεται στην ΠΟΛ 1061, κατά την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών οποία έχουν σχηματισθεί με ειδικούς νόμους, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε εφόσον από τους νόμους αυτούς προβλέπεται ειδική φορολογική μεταχείριση αυτών.
Keywords
Τυχαία Θέματα