Μπήτρος: Πτώση τζίρου και ζημιές στο τρίμηνο

Σημαντική μείωση τζίρου και ζημιές εμφάνισε ο όμιλος Μπήτρος κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου έφτασε στα 33,1 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, από 63,3 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αιτία του αποτελέσματος αυτού ήταν ο αρνητικός συνδυασμός της μείωσης του όγκου των πωλήσεων, λόγω περιορισμένης ζήτησης, και της ραγδαίας πτώσης των τιμών.Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε -4,96 εκατ. ευρώ έναντι των 6,32
εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2008. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο βαρύνων παράγοντας στη διαμόρφωση των EBITDA ήταν το μεικτό περιθώριο, το οποίο επηρεάστηκε από την αναντιστοιχία του ρυθμού πτώσης αφενός των τιμών πώλησης και αφετέρου του κόστους των πωληθέντων.Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) διαμορφώθηκαν σε -6,1 εκατ. ευρώ ένα
Keywords
Τυχαία Θέματα