Ειδησεοφωνική: Ενίσχυση τζίρου και κερδών στο τρίμηνο

Αύξηση κατά 8,84% σημείωσαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του ομίλου Ειδησεοφωνική Ελλάς για το πρώτο τρίμηνο του 2009 και ανήλθαν σε 1,62 εκατ.ευρώ έναντι 1,5 εκατ.ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2008. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αύξηση κατά 11,97% παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) και διαμορφώθηκαν σε 1.190,03 χιλ. ευρώ έναντι 1.063 χιλ.ευρώ.Επίσης, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 34,06% και ανήλθε σε 20,61 εκατ.ευρώ έναντι 15,4 εκατ.ευρώ. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 5,88 εκατ.ευρώ έναντι 5,7 εκατ.ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση κατά 2,68%. Η ενίσχυση αυτή της κερδοφορίας αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κύκλου εργασιών, ενώ το περιθώριο μικτής κερδοφορίας διαμορφώθηκε σε 28,54% έναντι 37,27% του περιθωρίου του πρώτου τριμήνου του 2008.Η μείωση του περιθωρίου μικτής κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην αύξηση των έργων του εξωτερικού, που λειτούργησαν με μικρότερο περιθώριο κέρδο
Keywords
Τυχαία Θέματα